Akumulačné nádrže
 

Akumulačné nádrže LVTi

200 litrové akumulačné nádrže

Typové označenie Výmenník(y) Priemer bez / s izoláciou Výška bez / s izoláciou
LVTi 200 d500 0V bez výmenníka 500 / 700 mm 1183 / 1248 mm
LVTi 200 d500 1V 0,8 m² 500 / 700 mm 1183 / 1248 mm
 

300 litrové akumulačné nádrže

Typové označenie Výmenník(y) Priemer bez / s izoláciou Výška bez / s izoláciou
LVTi 300 d550 0V bez výmenníka 550 / 750 mm 1343 / 1408 mm
LVTi 300 d550 1V 1,2 m² 550 / 750 mm 1343 / 1408 mm
LVTi 300 d550 2V 1,2 + 0,6 m² 550 / 750 mm 1343 / 1408 mm
 

500 litrové akumulačné nádrže

Typové označenie Výmenník(y) Priemer bez / s izoláciou Výška bez / s izoláciou
LVTi 500 d650 0V bez výmenníka 650 / 850 mm 1621 / 1681 mm
LVTi 500 d650 1V 1,8 m² 650 / 850 mm 1621 / 1681 mm
LVTi 500 d650 2V 1,8 + 1,2 m² 650 / 850 mm 1621 / 1681 mm
 

600 litrové akumulačné nádrže

Typové označenie Výmenník(y) Priemer bez / s izoláciou Výška bez / s izoláciou
LVTi 600 d700 0V bez výmenníka 700 / 900 mm 1645 / 1701 mm
LVTi 600 d700 1V 1,8 m² 700 / 900 mm 1645 / 1701 mm
LVTi 600 d700 2V 1,8 + 1,2 m² 700 / 900 mm 1645 / 1701 mm
 

800 litrové akumulačné nádrže

Typové označenie Výmenník(y) Priemer bez / s izoláciou Výška bez / s izoláciou
LVTi 800 d790 0V bez výmenníka 790 / 990 mm 1687 / 1761 mm
LVTi 800 d790 1V 2,4 m² 790 / 990 mm 1687 / 1761 mm
LVTi 800 d790 2V 2,4 + 1,8 m² 790 / 990 mm 1687 / 1761 mm
LVTi 800 d790 0V N600 nerez 6,0 m² 790 / 990 mm 1687 / 1761 mm
LVTi 800 d790 1V N600 2,4 + nerez 6,0 m² 790 / 990 mm 1687 / 1761 mm
LVTi 800 d790 2V N600 2,4 + 1,8 + nerez 6,0 m² 790 / 990 mm 1687 / 1761 mm
 

1000 litrové akumulačné nádrže

Typové označenie Výmenník(y) Priemer bez / s izoláciou Výška bez / s izoláciou
LVTi 1000 d790 0V bez výmenníka 790 / 990 mm 2042 / 2091 mm
LVTi 1000 d790 1V 3,0 m² 790 / 990 mm 2042 / 2091 mm
LVTi 1000 d790 2V 3,0 + 2,4 m² 790 / 990 mm 2042 / 2091 mm
LVTi 1000 d790 0V N750 nerez 7,5 m² 790 / 990 mm 2042 / 2091 mm
LVTi 1000 d790 1V N750 3,0 + nerez 7,5 m² 790 / 990 mm 2042 / 2091 mm
LVTi 1000 d790 2V N750 3,0 + 2,4 + nerez 7,5 m² 790 / 990 mm 2042 / 2091 mm
 

1250 litrové akumulačné nádrže

Typové označenie Výmenník(y) Priemer bez / s izoláciou Výška bez / s izoláciou
LVTi 1250 d950 0V bez výmenníka 950 / 1150 mm 2018 / 2061 mm
LVTi 1250 d950 1V 3,0 m² 950 / 1150 mm 2018 / 2061 mm
LVTi 1250 d950 2V 3,0 + 2,4 m² 950 / 1150 mm 2018 / 2061 mm
 

1500 litrové akumulačné nádrže

Typové označenie Výmenník(y) Priemer bez / s izoláciou Výška bez / s izoláciou
LVTi 1500 d1000 0V bez výmenníka 1000 / 1200 mm 2153 / 2201 mm
LVTi 1500 d1000 1V 3,6 m² 1000 / 1200 mm 2153 / 2201 mm
LVTi 1500 d1000 2V 3,6 + 2,4 m² 1000 / 1200 mm 2153 / 2201 mm
 

2000 litrové akumulačné nádrže

Typové označenie Výmenník(y) Priemer bez / s izoláciou Výška bez / s izoláciou
LVTi 2000 d1100 0V bez výmenníka 1100 / 1300 mm 2378 / 2421 mm
LVTi 2000 d1100 1V 4,2 m² 1100 / 1300 mm 2378 / 2421 mm
LVTi 2000 d1100 2V 4,2 + 3,0 m² 1100 / 1300 mm 2378 / 2421 mm
 

2500 litrové akumulačné nádrže

Typové označenie Výmenník(y) Priemer bez / s izoláciou Výška bez / s izoláciou
LVTi 2500 d1200 0V bez výmenníka 1200 / 1400 mm 2444 / 2501 mm
LVTi 2500 d1200 1V 4,2 m² 1200 / 1400 mm 2444 / 2501 mm
LVTi 2500 d1200 2V 4,2 + 3,0 m² 1200 / 1400 mm 2444 / 2501 mm
 

3000 litrové akumulačné nádrže

Typové označenie Výmenník(y) Priemer bez / s izoláciou Výška bez / s izoláciou
LVTi 3000 d1250 0V bez výmenníka 1250 / 1450 mm 2636 / 2701 mm
LVTi 3000 d1250 1V 4,2 m² 1250 / 1450 mm 2636 / 2701 mm
LVTi 3000 d1250 2V 4,2 + 3,0 m² 1250 / 1450 mm 2636 / 2701 mm
 

4000 litrové akumulačné nádrže

Typové označenie Výmenník(y) Priemer bez / s izoláciou Výška bez / s izoláciou
LVTi 4000 d1400 0V bez výmenníka 1400 / 1600 mm 2819 / 2881 mm
LVTi 4000 d1400 1V 5,0 m² 1400 / 1600 mm 2819 / 2881 mm
LVTi 4000 d1400 2V 5,0 + 3,0 m² 1400 / 1600 mm 2819 / 2881 mm
 

5000 litrové akumulačné nádrže

Typové označenie Výmenník(y) Priemer bez / s izoláciou Výška bez / s izoláciou
LVTi 5000 d1600 0V bez výmenníka 1600 / 1800 mm 2881 / 2951 mm
LVTi 5000 d1600 1V 6,0 m² 1600 / 1800 mm 2881 / 2951 mm
LVTi 5000 d1600 2V 6,0 + 3,6 m² 1600 / 1800 mm 2881 / 2951 mm
 

Aktualizované 11.04.2024.