Akumulačné nádrže
 

Cenníky

Cenník akumulačných nádrží typu LMG

Vývody na jednej strane, 0 až 2 výmenníky

Cenník akumulačných nádrží typu LMT

Vývody v dvoch radoch, 1 až 3 výmenníky či smaltovaný zásobník miesto veľkého výmenníka

Cenník akumulačných nádrží typu LVT

Vývody v 3 radoch, 0 až 2 výmenníky

Cenník akumulačných nádrží typu LSX

Extra nízke či úzke , 0 až 2 výmenníky

Cenník príslušenstva

Vykurovacie telesá, teplomery, manometre, termomanometre a zmiešavacie ventily

Cenník expanzných nádob

Typ VLR pre kurenie, VLC pre teplú úžitkovú vodu a VLT pre solárne systémy.

Cenník ohrievačov s TČ

Ohrev a akumulácia TUV za pomocou vstavaného tepelného čerpadla

Ceník doskových výmenníkov tepla