Akumulačné nádrže

Podmienky použitia

Ďakujeme za Váš záujem používať a nakupovať akumulačné nádrže na našich webových stránkach. Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky, sťažnosti alebo požiadavky, kontaktujte nás. Sme tu aby sme Vám poradili a pomohli!

Nákup tovaru

Informácie

Informácie a ceny na stránkach sa snažíme udržiavať aktuálne, ale občas sa môžu vyskytnúť nejaké chyby. Preto ich prosím berte ako orientačné a v prípade, že chcete mať istotu, kontaktujte nás a informujte sa u nás. Väčšina chybných objednávok je spôsobená nepozornosťou pri objednávke. Snažíme sa zákazníkmi na často opakujúce sa chyby upozorniť, bohužiaľ nedokážeme vyfiltrovať všetky chybné objednávky.

Spôsob objednávky

Objednávať môžete dvoma spôsobmi:

  • vyplnením formulára, ktorý nájdete na stránke Objednávka
  • kontaktovaním a zaslaním objednávacích údajov. Nájdete ich na stránke Kontakt

Možnosti platby

Objednaný tovar môžete uhradiť podľa vášho výberu:

  • Vopred bankovým prevodom
  • Dobierkou

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou sa vylučuje. Požadované zmeny musíme akceptovať písomne cez email.

Záloha

V prípade, že objednanú akumulačná nádrž je potreba vyrobiť a nie je bežne predávaným či špeciálnym typom alebo ak presahuje celková hodnota objednávky určitú čiastku, môžeme po Vás požadovať zálohu. Záloha je bežne 15% z celkovej sumy špeciálnej akumulačnej nádrže alebo celkovej objednávky.

Zálohu je potreba uhradiť pred zadaním akumulačnej nádrže alebo príslušenstva do výroby. V prípade, že tovar nebude Vami prevzatý a nebudete o výrobok javiť záujem, môže záloha prepadnúť na úhradu nám vzniknutých škôd.

Záloha slúži ako nástroj pre zodpovedný výber akumulačné nádrže. Vyberajte prosím starostlivo a v prípade nejasnosti nás neváhajte kontaktovať.

Dodanie a prevzatie tovaru

Doba dodania je otázkou dohody. Vopred Vás informujeme o čase dodania a máte možnosť o jej zmenu. Ak aj napriek svojho ​​súhlasu s dátumom a časom dodania tovar z akéhokoľvek dôvodu opakovane neprevezmete, preberáte zodpovednosť za všetky náklady spojené s dopravou Vášho tovaru.

Do úhrady tovaru, je výrobok majetkom dodávateľa tovaru.

Hoci urobíme maximum, aby bol Váš tovar dodaný včas a podľa našej dohody, ak dôjde k vynimočné či neočakávanej situácii, vyhradzujeme si právo výrobok nedodať alebo dodať s oneskorením. Za dodaciu lehotu neručíme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za Vaše náklady s tým spojené.

Pri prevzatí tovar starostlivo skontrolujte a prípadné nedostakty či poškodenie zapíšte do dokladu, ktorý dopravcovi podpíšete.

Podmienky vrátenia výrobku

Vrátenie tovaru

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Pre odstúpenie od zmluvy je potreba, aby bola akumulačná nádrž a prípadné príslušenstvo v stave, ktorý umožňuje opätovný predaj vráteného výrobku. Akumulačná nádrž musí byť priskrutkovaná k palete a príslušenstvo zabalené v originálnom balenie. Tovar nesmie javiť známky použitia alebo akéhokoľvek iného poškodenia.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť vrátenie peňazí pri akumulačných nádrží a príslušenstva, ktoré bolo vrátené v nepredajné stave. Tovar vrátený v nevyhovujúcom alebo nepredajnom stave Vám môže byť zaslaný späť na Vaše náklady.

Akumulačná nádrž a príslušenstvo musí byť vrátená s originálnym daňovým dokladom.

Nehradíme náklady spojené s dopravou vráteného tovaru. V prípade, že bola doprava započítaná do ceny predaného tovaru, bude Vám vrátená iba suma bez zahrnuté ceny dopravy.

Ak vrátite samostatne produkt, ktorý Vám bol predaný ako časť hromadné zľavy (napríklad nákup 3 v 5% zľave), bude Vám vrátená suma bez zľavy, ktorá sa na nákup v hromadnej zľave vzťahovala. Ak vrátite všetky produkty z hromadné zľavy, bude Vám vrátená celá suma nákupu.

Pre navrátenie tovaru nás prosím najskôr kontaktujte a odošlite nám tovar podľa dohodnutých pokynov.

Ak odosielate hodnotný tovar, odporúčame použiť službu, ktorá umožňuje sledovať stav zásielky. Nemôžeme garantovať prevzatia Vami odoslaného tovaru.

Vrátenie peňazí

Akonáhle je tovar prijatý a skontrolovaný, budeme Vás o tom informovať cez niektorý Vami poskytuntý kontakt. V tejto správe Vás budeme tiež informovať o prijatie alebo zamietnutie vrátenia tovaru a peňazí.

V prípade, že Vaše bude žiadosť prijatá, vrátenie peňazí prebehne bankovým prevodom na Vami poskytnutý bankový účet.

Správa a ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov odoslaných pomocou týchto stránok je spoločnosť Linszter s.r.o. (Ďalej len "Linszter").

Spoločnosť Linszter spracováva osobné údaje, ktoré subjekty zasielajú pomocou kontakóv a kontaktného či objednávkového formulára za účelom uzatvorenie alebo plnenie zmluvy.

Ak subjekt predal alebo predá spoločnosti Linszter osobné údaje iných fyzických osôb, je tento subjekt povinný tieto fyzické osoby informovať o spracovanie osobných údajov a zaistiť tak zákonnosť spracovanie osobných údajov. V opačnom prípade tento subjekt zodpovedá spoločnosti Linszter za spôsobenú škodu.

O viac informácií, aktualizáciu osobných údajov či vymazanie nepotrebných osobných údajov môže subjekt osobných údajov požiadať spoločnosť Linszter prostredníctvom kontaktov na týchto stránkach.