Akumulačné nádrže
 

Cenník expanzných nádob

Nižšie je uvedený cenník expanzných nádob k akumulačným nádržiam.

VLR

Pre bežné vykurovanie. Viac informácií

Typ expanzné nádoby Cena bez DPH Cena s DPH
VLR 50 38 € 46 €
VLR 60 43 € 51 €
VLR 80 61 € 74 €
VLR 100 80 € 96 €
VLR 150 112 € 134 €
VLR 200 137 € 165 €
VLR 250 171 € 205 €
VLR 300 197 € 236 €
VLR 400 288 € 346 €
VLR 500 345 € 413 €
VLR 600 464 € 557 €
VLR 700 532 € 638 €
VLR 1000 1 095 € 1 314 €
VLR 2000 2 377 € 2 852 €
 

VLC

Univerzalné expanzné nádoby hlavne pre teplú úžitkovú vodu. Viac informácií

Typ expanzné nádoby Cena bez DPH Cena s DPH
VLC 50 54 € 65 €
VLC 60 59 € 71 €
VLC 80 76 € 91 €
VLC 100 101 € 121 €
VLC 150 147 € 176 €
VLC 200 174 € 209 €
VLC 250 201 € 241 €
VLC 300 220 € 264 €
VLC 400 321 € 386 €
 

VLT

Expanzné nádoby pre solárne systémy. Viac informácií

Typ expanzné nádoby Cena bez DPH Cena s DPH
VLT 60 56 € 67 €
VLT 80 77 € 92 €
VLT 100 104 € 124 €
VLT 150 146 € 175 €
VLT 200 176 € 211 €
VLT 300 258 € 310 €
VLT 500 387 € 464 €
 

Ceny sú aktuálne od 12.01.2021.